سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا آسترکی – کارشناس ارشد عمران، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
فائزه فلاح – کارشناس عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده:

این مقاله نتیجه یک پژوهش در زمینه وضعیت آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر دورود است. در این پژوهش نواحی و محلات مختلف شهر از نظر خصوصیات لرزه خیزی، زمین شناسی، و ساخت و سازمورد بررسی قرار گرفت. در هر ناحیه و محله فرم هایی بر اساس روش اسیب پذیری آریا تهیه و با مراجعه و بررسی ساختمان ها، این فرم تکمیل شدند. سپس بر اساس روش آسیب پذیر آریا ضریب خسارت برای هر کدام از ساختمان ها محاسبه و نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این نتایج به صورت نمودارهایی، میزان آسیب ساختمان های شهر دورود را در محلات و نواحی مختلف به هنگام وقوع زمین لرزه با شدت های مختلف نشان میدهد.