سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود نورعلی آهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی ز
ساسان عشقی – استادیار و رییس گروه سازه های خاص پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

عملکرد مخازن فولادی در زلزله های گذشته نشان می دهد که این سازه ها در برابر زلزله آسیب پذیرمی باشند وبه علت اینکه در بسیاری از موارد حاوی مواد سمی و یا اشتعال پذیر هستند با آزاد شدن محتویات داخل مخزن به علت شکست یا انهدام آنها در هنگام زلزله ، می توانند باعث ایجاد خسارات مالی و زیست محیطی فراوانی شوند .آتش سوزی مخازن در زلزله ١٩٦٤ آلاسکا و ١٩٩٩ ترکیه وخسارات سنگین ناشی از آن بیانگر اهمیت بررسی آسیب پذیری لرزه ای این سازه ها می باشد .در این مقاله ابتدا به بررسی رفتار لرزه ای این مخازن در زلزله های گذشته و همچنین مودهای شکست لرزه ای این مخازن پرداخته شده است .در ادامه با استفاده از روش عددی ،پارامترهای موثر در آسیب پذیری لرزه ای مخازن مورد بررسی واقع شده است .بدین منظور توسط روش اجزا محدود ،مخازن مدل سازی شده اند و تاثیر پارامترهای مهار مخزن ،میزان مایع داخل مخزن ،ضخامت پوسته و ضخامت کف مخزن بر روی آسیب پذیری لرزه ای این مخازن مورد ارزیابی واقع شده است .