سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد برهمن – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله-پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فریمان رنجبران – کارشناس ارشد سازه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

بررسی خسارات ناشی از زلزله های ۵۰ سال گذشته ، مناسبترین روش برای ارزیابی تجهیزات وروشهای ساخت درگذشته می باشد . درگذشته چندین زلزله بزرگ برپالایشگاهها تاثیر گذار بوده اند یک بررسی دقیق ازخسارتهای وارده می تواند درارزیابی خسارات احتمالی وارد برپالایشگاهها درزلزله های آینده موثر باشد ،همچنین بررسی عملکرد سازه ها وتجهیزات در زلزله های گذشته می تواند نقاط ضعف اجزا وسیستمهارامشخص کند. ۵/۹) ۶ ریشتر) ، ۱۹۸۰ /۹) ۶ ریشتر) ۱۹۷۹ /۶) ۷ ریشتر) ، ۱۹۷۱ /۷) ۶ ریشتر) ، ۱۹۵۲ /۳) زلزله های کالیفرنیا ، ۱۹۳۳۶/۲) ۷ ریشتر) ،ماناگوا نیکاراگوئه ۱۹۷۲ /۵) ۸ ریشتر) ، نیگاتا ژاپن ۱۹۶۴ /۴) ۶ ریشتر) ،آلاسکا ۱۹۶۴ /۵) ریشتر) ، ۱۹۸۳۶ ریشتر ( ،وخصوصا زلزله ترکیه که درسال ۱۹۹۹ /۷) ۷ ریشتر) ، یونان ۱۹۸۱ /۵) ریشتر) ،میاگی کن اوکی ژاپن ۱۹۷۸۷/۴ ریشتر)،درنزدیکی مراکز صنعتی اتفاق افتاد، بانک اطلاعاتی خوبی ازمود های گسیختگی اجزا واثرات این گسیختگیها )برروی کل سیستم ،بدست می دهدوراهکارهایی راجهت بررسی آسیب پذیری لرزه ای پالایشگاهها وتعیین نقاط آسیب پذیردراختیار ما می گذارد