سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا غفوری زرندی –
فرخ پارسی زاده –
عبدالرضا سروقدمقدم –

چکیده:

حفظ عملکرد کارخانجات در مناطق زلزله زده و راه اندازی سریع خطوط تولید آنها نقش تعیین کننده ای در بازسازی توان اقتصادی منطقه و کشور دارد . علاوه براین وجود کارخانجات فعال و بکارگیری مجدد نیروی انسانی در این مناطق در کمترین زمان ممکن از عواقب سوء اجتماعی و فرهن گی جلوگیری می کند. مطالعه حاضر به بررسی نقش کارخانجات و اهمیت توجه به ایمنی نیروی انسانی و تجهیزات در زلزله با مطالعه موردی چند کارخانه مهم در کشور پرداخته است. این تحقیق بررسی وضع موجود کارخانجات صنعتی را به لحاظ آسیب پذیری در برابر زلزله، در پنج سطح کارخ انجات خودرو سازی، ماشین آلات راه سازی، شیشه و کارگاههای تولید ماشین ظرف شویی و چرخ خیاطی در بردارد. نتایج این مطالعات با توجه به تجربه زلزله های گذشته در جهان ، بررسی استانداردهای رایج ، دستور العملهای واحد ایمنی هرکارخانه و بررسی سازه و تجهیزات در این مر اکز نشان داد که علیرغم تاکید و دقت نظر در مورد ایمنی در کارخانجات، نواقص ناشی از عدم وجود استانداردهای لازم برای ایمنی در برابر حادثه زلزله، آسیب پذیری نیروی انسانی و تجهیزات این مراکز را در حادثه زلزله بالا برده و ضرورت تدوین سریع استانداردها و ارائه دستو ر العملهای مقدماتی را مشخص ساخت. نتیجه این مطالعات به صورت طراحی پوستر " ایمن سازی تجهیزات در کارخانجات " و ارائه بروشور تدوین و ارائه گردید.