سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

دارا نیک نهاد – کارشناس ارشد مهندسی زلزله – اداره کل ضوابط فنی و استانداردها – معاونت ا
محمدرضا منشوری –

چکیده:

یکی از مناسبترین روشها برای بررسی آسیب پذیری لرزه ای تاسیسات نفتی، بررسی خرابی ها در زلزله های گذشته یم باشد. با توجه به اینکه در ۵۰ سال گذشته زلزله های بزرگی در مناطق دارای تاسیسات مهم نفتی (خصوصا پالایشگاه ها) رخ داده است، با بررسی دقیق خسارتهای واردهمی توان خسارات احتمالی وارد بر سازه های صنعت نفت در زلزله های آینده را به طور دقیق تری برآورد نمود هرچند که بانک اطلاعاتی قوی از اثرات زلزله در اکثر موارد موجود نمی باشد و از جمله مهمترین اقدامت در صنعت نفت ایجاد بانک های اطلاعاتی از خسارات وارده می باشد. همچنین با بررسی رفتار سازه ها و تجهیزات در زلزله های گذشته می توان نقاط ضعیف، طراحی، اجرا و نگهداری رامشخص کرد. از جمله زلزله های قوی که درنزدیکی مراکز صنعتی اتفاق افتاده است می توان به زلزله های کالیفرنیا ۱۹۳۳ (۶/۳)، ۱۹۵۲ (۷/۷)، ۱۹۷۱ (۶/۶) ، ۱۹۷۹ (۶/۹) ، ۱۹۸۰ (۵/۹) ، ۱۹۸۳ (۶/۵)، آلاسکا ۱۹۶۴ (۸/۴) ، نیگاتا ژاپن ۱۹۶۴ (۷/۵) ، ماناگوا نیکاراگوئه۱۹۷۲ (۶/۲) ، میاگی کی اوکی ژاپن ۱۹۷۸ (۷/۵) ، یونان ۱۹۸۱ (۶/۷) ، و خصوصا زلزله ترکیه که در سال ۱۹۹۹ (۷/۴) اشاره کرد. اعداد داخل پرانتز ، بزرگای زلزله های بر اساس انرژی امواج درونی زمین می باشند.
در این مقاله پس از بررسی اجمالی موارد خاص زلزله های گذشته و خرابی های ناشی از آن ، دلایل توجه ویژه به بررسی خطوط لوله ارایه می شود. در ادامه جدول پیشنهادی نکارندگان برای اولویت بندی رفع اثرات ناشی از آسیب دیدگی خطو لوله ارایه می شود. تعاریف آسیب پذیری لوله ها یکی از مهمترین مباحث این مقاله می باشد که در بخشی از دو بخش رو زمینی و مدفون بررسیی و عوامل آن ارایه شده و ارایه راهکارهای مناسب جهت کاهش آسیب پذیری لوله در زلزله در انتهای مقاله آورده شده است.