سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احد حسین نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا فکور – کارشناس ارشد سازه دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

سامانه های لوله مدفون به عنوان یکی از شریان های حیاتی ، در کاهشیا افزایش خسارات و آسیب پذیری ناشی از خطرات زمین لرزه نقش کلیدی دارند. به همین دلیل باید به لزوم بهره برداری از شبکه آبرسانی شهری پس از وقوع زلزله به منظور کاهش سایر خسارات، شروع زندگی و برگشت به حالن قبل از زلزله ، توجه زیادی شود. در این مقاله به بررسی و تفسیر عوامل تاثیر گذار بر آسیب پذیری لوله ها و روش های کاهش اثرات آن ها و همچنین به پیشنهاد راهکارهایی برای تقویت و مقاوم سازی خطوط لوله بعد از اعمال زلزله می پردازیم.