سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین ثقفی – کارشناس ارشد سازه، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
امین غفوری پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
وحید نقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه

چکیده:

تجربه زلزله های گذشته نشان داده است که بسیاری از ساختمان های بنایی و بعضی از روش های ساخت و ساز به علت نداشتن عناصر و سیستم سازه ای مقاوم در جهت مقابله با نیروهای ناشی از زلزله آسیب دیده اند.در بیشتر اوقات با دقت در اجرا و لحاظ نمودن حداقل معیارهای مورد نیاز می توان به ساختمان ایمن دست یافت. لحاظ نمودن این معیارها هزینه زیادی را در بر نخواهد گرفت گرچه لحاظ کردن این حداقل معیارها مانع از آسیب دیدن ساختمان در یک زلزله شدید و یا حتی متوسط احتمالی که در آینده رخ خواهد داد نخواهد شد، ولی در اینگونه ساختمان ها تلفات جانی به حداقل خواهد رسید از این رو مقاوم سازی و بهسازی زلزله ای ساختمان های موجود و آسیب دیده شرط اصلی این گونه ساختمان ها می باشد. در این مقاله به بررسی مکانیزم آسیب پذیری و نواقص متداول ساختمان های مصالح بنایی در برابر زلزله پرداخته و سپس روش های مناسب متداول و نوین مقاوم سازی ساختمان های بنایی ارایه شده است.