سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر جمالی – پژوهشگر و عضو هیأ تعلمی پژوهشکده و دانشکده علوم و مهندسی،دانشگاه اما

چکیده:

حرکت درهم انتقال گرما و اندازه حرکت در فاصله دور ت ا نزدیک از دیواره در تجهیزات گرمای شی و سرمایشی ناشی از حرکات نامنظم ذرات سیال صورت می گیرد. از این رو به دلیل حرکت و جریان ذرات سیال، پیش بینی م یشود که میان ضریب اصطکاک و ضریب انتقال گرما تشابهی باشد که علیرغم تلاش ها ی بنیادین رینولدز، پرانتل و کارمن نیاز مند بررس یهای دقیق تر تجربی و تطبیق با سایر معادلات حاکم است . برای مطالعه اثر شناوری بر روی جدایش لایه مرزی در حالت آشفته در سطوح حرارتی عمودی از معادلات انتقال مدل شده برای محاسبات تنش ها ی رینولدز و شدت حرارت آشفته استفاده می شود. بررسی ضریب پخش اندازه حر کت و نفوذ گردابه ای گرمایی در شرایط جریا نهای متلاطم حقایق بیشتری را برمی تاباند، نتایج بر این دارند که اهمیت عدد پرانتل درهمی با افزایش عدد ریچاردسون کاهش می یابد. حال آنکه این اثرها در جریا نهای افقی کمتر نشان داده م یشوند.