سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اصغر مریدی فریمانی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

منطقه مکران یکی از نواحی ساختاری ایران است که از غرب محدود به گسل زندان و در شرق از مرز ایران گذشته و در پاکستان ادامه دارد. از شمال و جنوب به ترتیب محدود به چاله جازموریان و دریای عمان می گردد. این ناحیه از مجموعه رخساره های امیزه رنگین، فلیش و مولاس تشکیل شده است. سیستم فشارشی باعث تشکیل چین خوردگی و گسلش فراوان در ناحیه شده است. راستای تنشهای محلی را با استفاده از موقعیت گسل ها و خش لغزه های موجود در سطح آنها و همچنین با استفاده از موقعیت چین خوردگی های محلی می توان به دست آورد. نکته ای که در اینجا جلب توجه می نماید این است که بسیاری از گسل ها در طول زمان تشکیل و فعالیت خود در یک راستای مشخص و ثابت حرکت ننموده اند. همچنین در بعضی از این چین خوردگی ها ، یال های چین به صورت سطح لغزشی عمل کرده است. در این چینها محور، a هماهنگی با راستای s1 آن ندارد.