سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی بارزی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید مصدق – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز میرزا – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تاکنون مطالعات زیادی در زمینه آشوب در مکانیک کوانتومی انجام شده است اما تاکنون معیار شخصی برای تعین آشوب در مکانیک کوانتومی ارائه نشده است. در این مقاله با استفاده از نقاط برخورد منحنی های صفر تابع موج با مرز، دستگاه های بیلیارد کوانتومی از نظر آشوبی موردمطالعه قرار می گیرد و در ادامه با محاسبه شعاع ژیراسیون ابزار جدیدی برای بررسی آشوب در بیلیارد های کوانتومی معرفی می شود.