سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لادن رحیم زاده – دانشگاه اراک، گروه فیزیک، اراک و آزمایشگاه و اندوگراف، پژوهشکده علوم
غلامرضا نبیونی – دانشگاه اراک، گروه فیزیک، اراک
علی باقی زاده – آزمایشگاه و اندوگراف، پژوهشکده علوم هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هس
محمد لامعی رشتی – آزمایشگاه و اندوگراف، پژوهشکده علوم هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هس

چکیده:

آشکار سازهای سد سطحی در اثر برخورد ذرات باردار به آن ها، به تدریج دچار مشکل می شوند و از کار می افتند. در این مقاله سعی شده است تا علل عدم کارکرد مناسب آشکارسازهای سد سطحی بررسی شود. از این آشکارسازها، در آزمایشگاه و اندوگراف پژوهشکده علوم هسته ای (پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران) برای آشکار سازی ذرات باردار استفاده می شود. برای پیدا کردن علت کارکرد نامناسب این آشکار سازها، بلور سیلیسیم آن ها را با تکنیک RBS-C مورد بررسی قرار می دهیم تا آسیب های احتمالی ایجاد شد در ساختار لایه طلا همه جا یکسان نیست. عدم یکنواختی ضخامت لایه فلزی نیز می تواند یکی از علل اصلی در ناکارآمدی آشکارساز باشد. جهت بررسی وجود تماس شاتکی بین فلیز و نیمه هادی، منحنی مشخصه جریان – ولتاژ آشکارسازها را به کمک دستگاه I-V بررسی نمودیم. بررسی آشکارسازها با این دو تکنیک آنالیز نشان می دهند که در بلور سیلیسیم هیچگونه آسیبی دیده نمی شود و دلیل نمی شود و دلیل عدم کارآمدی آشکارسازها از بین رفتن سد شاتکی در تماس فلز- نیمه هادی است.