سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب بیابانگرد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس مرادیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

توده های داسیتوئیدی شمال شهر بابک در قسمت جنوب شرقی کمربند ماگمایی ارومیه – دختر (نوار دهج – ساردوئیه) واقع شده اند. جنس غالب این توده ها داسیتی، آندزیتی و ریولیتی است. کاملاً تازه، جوان و با اشکال گنبدی، پلاگ و استوک رخنمون دارند از لحاظ سنی متعلق به پلیو – پلئیستوسن می باشند. با ترسیم نمونه های سنگی داسیتوئیدهای شمال شهر بابک و مقایسه آنها با سایر توده های داسیتوئیدی و هم سن در این کمربند و داسیتوئیدهای سایر نقاط دنیا اکثرا در محدودهخ قوس های آتشفشانی مناطق فرورانش قرار می گیرند و لیکن پراکندگی داده ها در نمودارهای Ba/(K+Ca) , Sr/(K+Ca), Ba, Sr و شواهد میکروبی چون بافت های غیر تعادلی در پلاژیوکلازها (انحلال، زوناسیون و …) سوخته شدن کانی های آبدار (آمفیبول و بیوتیت) ، وجود اشکال خلیجی در دشت بلورهای کوارتز و غیره دلیلی آشکار بر آلایش ماگمایی توده های مذکور می باشد. ازطرفی تغییر در مقادیر عناصر با پتانسیل یونی ضعیف (Ba , Rb, K, Sr) و در مقایسه با عناصر با پتانسیل یونی قوی (Ce, Y, Ti , Nb) و همراه تفاوت در نسبت های La/Zr, Rb/Ba, Nb/Zr, Rb/Zr برای تمامی نمونه های سنگی پدیده آلایش ماگمایی در توده های مذکور را قوت می بخشد.