سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان ابراهیم نیا بجستان – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
سیدمهدی سیدی – نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور، شرکت مدیریت برق خیام
سیداحسان شکیب – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
محمد مقیمان – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

مصرف سوخت مایع در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور، خصوصا در فصل زمستان باعث ایجاد رسوبات روی سطوح خارجی لوله های بویلر و همچنین خروج آلاینده هایی از دودکش های بویلر می گردد که آلودگی زیست محیطی ایجاد می کند، به طوری که تغییر رنگ سطح زمین و محوطه نیروگاه کاملا مشهود است . در این مقاله، دلایل خوردگی در نیروگاه نیشابور، خسارات ناشی از خوردگی، تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی بر روی نمونه رسوب برداشته شده از محل و آنالیز دود خروجی بررسی شده اند . سپس نتایج آنالیز رسوب و دود خروجی مقایسه گردیده اند . در انتها راهکارهایی جهت کاهش اثرات سوء مصرف سوخت مایع ارائه گشته است