سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرزاد گلاب کش – دانشجوی کارشناسی ارشد الودگیهای محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه
زینب قنبری عدیوی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

تالاب ها یکی از اکوسیستم های ابی مهم در جهان هستند، که دارای کاربری های متفاوت مانند کنترل سیلاب، تثبیت اراضی، تغذیه آبهای زیر زمینی، کنترل فرسایش ابی و غیره می باشد. تالاب شادگان با مساحت ۵۳۷۷۳۰ هکتار در بخش دست رودخانه جراحی در استان خوزستان یکی از تالابهای مهم و بین المللی ایران می باشد. این تالاب دارای اکوسیستمهای متنوع آبی شامل تالاب آب شیرین که از رودخانه جراحی تغذیه می شودپهنه جزر و مدی که تحت تاثیر جزر و مد خلیج فارس است و منطقه ساحلی که بخش آب شور تالاب را تشکل می دهد. که به دلیل گسترش فعالیتهای صنعتی و کشاورزی درحاشیه ی تالاب در سالهای اخیر دچار دگرگونی های شدیدی درحیات تالاب گردیده است. که در این مقاله سعی شده الاینده های صنعتی وکشاورزی پیرامون تالاب را بررسی کردهراهکارهای مدیریتی برای کنترل فعالیت های انسانی درجهت بهینه سازی شرایط بوم شناحتی تالاب ارائه نماید.