سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید حسن زاده – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
رسول صادقی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
ولی اله صادقی دعوتی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

چکیده:

کانسارآنومالی شمالی یکی ازکانسارهای آهن ایران مرکزی واقع درمنطقه معدنی بافق می باشد. سنگهای گرانیتی و میکروگرانیتی با سن احتمالی کامبرین زیرین سنگ میزبان آانهزایی دراین آانسار هستند. دگرسانی سدیک یکی از فراگیرترین دگرسانیها دراین سنگها است. از دیگر دگرسانی های موجود در این آانسار می توان به دگرسانی سیلیسی، سریسیتی اشاره آرد آه نسبت به دگرسانی سدیک گسترش محدودتری دارند. بررسیهای پتروگرافی و ژئوشیمی در سنگهایی که شدیداً دچار دگرسانی سدیک و سیلیسی شدهاند نشان می دهد که، کانه زایی آهن پایین می باشد و هرچه از شدت دگرسانی سدیک و سیلیسی شدن کاسته می شود، کانه زایی مگنتیت افزایش می یابد. در این دگرسانی کانه زایی سولفیدی صورت نگرفته است و علت آن نیز محدود بودن فاز سولفیدی در کانسارآنومالی شمالی است. مهمترین فاز سولفیدی موجود در تمام دگرسانیها پیریت است که بصورت تکه های پراکنده و یا به صورت همرشد با مگنتیت دیده می شود که نشان دهنده فعالیتهای هیدروترمالی بعدی است. مقدار فسفردر تمامی انواع دگرسانیها پایین می باشد ولی در دگرسانی سدیک نسبت به دیگر دگرسانیها بیشتراست. این کانساراز لحاظ رده بندی کانسارهای آهن در در رده کانسارهای آهن آپاتیتی قرار می گیرد.