سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر نوروزی – فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی معدن )اکتشاف ( دانشگاه صنعتی اصفهان
هوشنگ اسدی هارونی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی طبایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شرق استان اصفهان، شمال شرقی شهرستان نائین، بخش خور و بیابانک، جنوب شهر خور و شمال شهر مهرجان بین مدارهای تا درجه شمالی و تا درجه شرقی قرار دارد . با توجه به وجود معادن بنتونیت فعال در منطقه و مصارف روزافزون بنتونیت بخصوص در صنعت نفت و فولاد ، اهمیت کار در جهت شناسایی پتانسیل های جدید منطقه مشخص می شود . در این پروژه به منظور شناسایی و معرفی نقاطی از منطقه که دارای پتانسیل بالاتری از نظر تمرکز کانی های رسی )بنتونیت ( و یا هاله های آلتراسیون مربوط به آنها هستند ، داده های ماهواره ای +ETM منطقه ، به روش آنالیز مولفه های اصلی )کروستا )Crosta ، تکنیک بهینه شده کروستا و روش برازش حداقل مربعات ) )LS-FFit پردازش شدند که نهایتاً منجر به معرفی سیزده زون امید بخش معدنی گردید . نمونه برداری از نقاط معرفی شده و مطالعه میکروسکپی و آنالیز شیمیایی نمونه ها ، نشان داد که این نقاط می توانند برای مراحل بعدی اکتشاف بنتونیت مفید واقع شوند