سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد بلوکی – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
رضا نقی زاده – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
میرعلی اصغر مختاری – کارشناسی ارشد پترولوژی
سیروس عباسی – کارشناسی ارشد چینه شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۷۰ کیلومتری باختر اهر و در ورقه سیه رود واقع شده است قسمت عمده منطقه از ولکانیکهای ائوسن شامل سنگهای آتشفشانی با ترکیب اندزیت، داسیت، برشهای آتشفشانی و توفهای بازیک و واحدهای آتشفشانی – رسوبی تشکیل شده است. فعالیت های ماگمایی بعد از ائوسن نقش عمده ای در ورقه سیه رود ایفا نموده است که بازتاب این فعالیتها به شکل سنگهای نفوذی و آتشفشانی الیگوسن است.