سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

این مقاله به بررسی میزان تاثیر آلایندگی کارخانه سربو روی زنجان بر منابع آب زیر زمینی اطراف آن می پردازد. بر اساس نتایج بدست آمده در غالب نمونه های برداشت شده از چاههای تامین آب شرب شهر زنجان که مجاور کارخانه بوده و چاههای آب روستاهای اطراف، غلظت هایی از آلودگی به فلزات سرب، روی و کادمیوم مشاهده گردیده که این فلزات از جمله آلاینده های موجود در پساب خروجی کارخانه سرب و روی می باشد. بطوریکه درتعداد از نمونه های مورد آزمایش میزان غلظت این فلزات چندین برابر حداکثر غلظت مجحاز بوده و از نظر استانداردهای موجود برای انسان و آبزیان و سایر جاندارانکه ازآب استفاده می نمایند مضر و در صورت مصرف دارای عوارض نامطلوب است. لذا دقت و توجه بیشتر به افزایش کنترلو پایش پساب بدفع شده توسط این کارخانه به محیط اطراف یاد آور شده و رعایت مسایل بهداشتی و زیست محیطی توسط مدیریت کارخانه را لازم می نماید.