سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

این مقاله به بررسی میزان تاثیر آلایندگی کارخانه سرب و روی زنجان بر منابع آب زیرزمینی اطراف آن می‌پردارد. بر اساس نتایج بدست آمده در غالب نمونه های برداشت شده از چاههای تامین آب شرب شهر زنجان که مجاور کارخانه بوده و چاههای آب روستاهای اطراف، غلظت هایی از آلودگی به فلزات سرب، روی و کادمیوم مشاهده گردیده که این فلزات از جمله آلاینده های موجود در پساب خروجی کارخانه سرب و روی می باشد. بطوریکه در تعداد از نمونه های مورد آزمایش میزان غلظت این فلزات چندین برابر حداکثر غلظت مجاز بوده و از نظر استانداردهای موجود برای انسان و آبزیان و سایر جانداران که از آب استفاده می نمایند مضر و در صورت مصرف دارای عوارض نامطلوب است. لذا دقت و توجه بیشتر به افزایش کنترل و پایش پساب دفع شده توسط این کارخانه به محیط اطراف یادآور شده و رعایت مسایل بهداشتی و زیست محیطی توسط مدیریت کارخانه رالازم می نماید.