سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

این مقاله به بررسی میزان تاثیر آلایندگی کارخانه سرب و روی زنجان بر منابع آب زیر زمینی اطراف آن می پردازد. بر اساس نتایج بدستآمده در غالب نمونه های برداشت شده از چاههای تامین آب شرب شهر زنجان که مجاور کارخانه بوده و چاههای آب روستاهای اطراف، غلظت هایی از آلودگی به فلزات سرب، روی و کادمیوم مشاهده گردیده که این فلزات از جمله آلاینده های موجود در پساب خروجی کارخانه سرب و روی می باشد. بطوریکه در تعداد از نمونه های مورد آزمایش میزانغلظت این فلزات چندین برابر حداکثر غلظت مجاز بوده و از نظر استانداردهای موجود برای انسان و آبزیان و سایر جانداران که از آب استفاده می نمایند مضر و در صورت مصرف دارای عوارض نامطلوب است. لذا دقت و توجه بیشتر به افزایش کنترل و پایش پساب دفع شده توسط اینکارخانه به محیط اطراف یادآور شده و رعایت مسایل بهداشتی و زیست محیطی توسط مدیریت کارخانه را لازم می نماید.