سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سهرابی – مربی و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه
مظهر اقبال قریشی – مربی و عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی گروه میکروب و قارچ دانشگاه علو
محمد دهدار – مربی و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه
عطاا… رخش خورشید – مربی و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه

چکیده:

یکی از مسائل مهم مربوط به استخرها، بهداشت محیط و فضای استخرهاست که مهمترین آن تمیزی و پاکیزگی آب و محیط اطراف استخر است. مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور حاکی از آن است که آلودگی های قارچی و میکروبی بدن می تواند آب استخرهای شنا را آلوده نمایند لذا این مطالعه به منظور آگاه ساختن مسئولین و افراد استفاده کننده از وضعیت موجود استخرهای سرپوشیده شهر زاهدان جهت پی بردن به آلودگی های قارچی و میکروبی انجام پذیرفته است.