سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمدالله مشتاقی – گروه کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرک

چکیده:

تعداد ۵۰ نمونه آب لوله کشی آشامیدنی از مناطق مختلف شهرستان شهرکرد به روش استریل جمع آوری گردید و برای تعیین میزان فلزات سنگین به آزمایشگاه انتقال داده شد. نمونه ها با روش پتانسیومتری پوششی ( PSA ) آنالیز شدند و متوسط غلظت سرب ، کادمیوم و جیوه در این نمونه ها مشخص شد. این مقادیر با میزان استاندارد آنها در آب آشامیدنی مقایسه شدند . نتایج نشان داد مقادیر سرب در ۵۵% نمونه ها بیشتر از سطح استاندارد (ppb50) بود. در تمامی نمونه های آب آشامیدنی میزان کادمیوم از سطح استاندارد (ppb50 ) پائین تر بود . اما در ۵/۳۲ % از نمونه ها سطح جیوه بالاتر از حد استاندارد (ppb2 ) بود.