سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا حسن زاده – کارشناسی ارشد تحقیقات مرکز مطالعات مدیریت بحران شهرداری کرمان
احمد عباس نژاد – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور ارزیابی میزان آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر کرمان نسبت به فلزات سرب و کادمیوم، تعداد ۳۰ نمونه آب از چاه های پمپاژ موجود در شهر و حومه برداشت و نمونه ها پس از آماده سازی مقدماتی به روش جذب اتمی مورد تجزیه شیمیائی قرار گرفته و علظت این دو فلز در آنها تعین گردید.
نقشه های هم غلظت این دو عنصر تحت نرم افزار GIS ترسیم شد. نتایج حاصل حاکی از افزایش غلظت دو فلز مذکور در آب زیرزمینی شهر بویژه در مناطق بافت قدیم و پرجمعیت شهر و مناطق صنعتی حومه شهر می باشد. انطباق زیاد نقشه های هم غلظت سرب و کادمیوم نشان می دهد که این دو آلاینده از منابع یکسانی (رواناب های سطح شهر، دفع شده از طریق چاه های جاذب) وارد سفره آب زیرزمینی گردیده اند. بنظر می رسد انتقال این عناصر به سفره آب زیرزمینی شهر که در عمق زیاد قرار دارد، تنها از طریق جداره گراول پکی چاه های سطح شهر که به خوبی عایق بندی نشده، صورت گرفته است.