سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
سیف الله امین – استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
مسعود نوشادی – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

موضوعات زیست محیطی از مسائل پیچیده می باشند و به یک نگرش کلی نیاز دارند . آب مهم ترین منبع طبیعی در جهان است به طوری که بدون آن حیات نمی تواند وجود داشته باشد . آلودگی آب رودخانه ها در کشاورزی نیز تأثیرات زیانبخشی خواهد داشت . در چرخه نیتروژن بعضی مواقع بسته به نوع مواد آلوده کننده ورودی به رودخانه ( آب های سطحی) ترکیباتی تولید می شوند که بسیار سمی هستند و تحت شرایط محیطی مانند،pH دما و … سمیت آنها تشدید می شود . یکی از ترکیبات نیتروژنی که با توجه به شرایط محیطی بهمقدار زیادی تولید میشود و بسیار سمی و خطرناک است، آمونیاک غیر یونیزه(Unionized ammonia)است. منبع عمده آمونیاک ورودی به رودخانه ها، فاضلاب های شهری و صنعتی هستند
Radojevic and Bashkin, ) به طور کل ی آمون یاک به دو شکل در آب وجود دارد که یکی شکل یونیزه( NH4+) و دیگری شکل غیر آن است که سمیت شکل غیر یونیزه آن به مراتب بیشتر از سمیت شکل یونیزه آن است. در این یونیزه(NH ( 3 تحقیق روند این آلودگی در رودخانه کر مورد بررسی قرار گرفته است.