سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین مولی زاده – کارشناس ارشد انگل شناسی گروه بهداشت محیط
محمد ملکوتیان – اعضاء هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ک
شیدوش دولتشاهی – اعضاء هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ک

چکیده:

بیماریهای انگلی از مشکلات مهم بهداشتی کشورهای در حال توسعه می باشد. طیف وسیعی از آلودگی های انلگی روده ای از طریق مواد غذایی آلوده نظیر سبزیجات به انسان منتقل می شوند. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی انگلی سبزیجات سفره ای مزارع شهر کرمان و مقایسه استفاده از دیترجنت جهت شستشوی سبزیجات در حذف تخم انگل و کیست تک یاخته ها می باشد. این مطالعه به صورت مقطعی و سرشماری در نیمه اول سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶ با روش نمونه گیر تصادفی از سبزیجات کلیه مزارع شهر کرمان انجام شد، ۵ مزرعه موجود که سبزیجات شهر کرمان از این مزرعه ها بدست می آید در نظر گرفته شد که جمعاً ۳۱۵ نمونه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش نمونه ها با روش رسوبی زمانی و سپس با روش تغلیظ با استفاده از سانتریفوژ و روش غوطه ور سازی صورت پذیرفت. در بررسی حاضر بیشترین میزان آلودگی مربوط به انگل ژیاردیا ۲۲/۵ درصد را نشان داد بعد از آن به ترتیب انگل هیمنولیپیس نانا ۴/۱ درصد، تنیا ۳/۲ درصد، آسکاریس ۲ درصد ، فاسیولاهپاتیکا ۱ درصد و فاسیولا ژیگانتیکا ۲/۲ درصد را نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده در این بررسی مشخص می شود که سبزیجات کرمان نسبت به سبزیجات دیگر استانهای کشور از جمله همدان، اهواز آلودگی انگلی پائینی دارند مخصوصاً در مورد انگل آسکاریس تفاوت چشمگیری دیده می شود. اما در مورد انگلهای ژیاردیا و هیمنولیپیس نانا و تنیا این نکته حائز اهمیت می باشد که برای کاهش این انگل ها و ادامه نیافتن چرخه آنها حتماً سبزیجات را با آب فراوان خیس کرده و چندین بار شستشو دهیم استفاده از دیترجنت نیز به علت کم کردن کشش سطحی می تواند موثر واقع شود.