سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرخ عظیمی حسنی –
بهزاد حسنی –

چکیده:

کنه رپی سفالوس آپند یکولاتوس کنه ا ی است ۳ میزبانه به رنگ قهوه ا ی ساده و ناقل اصلی تب سواحل شرقی به شمار میرود . که بنام کنه قهوه ا ی گوش نیز معروف است . و عامل مهم مسمومیت کنه ا ی در گاو نیز به شمار میرود . میتواند بر روی طیف وسیعی از انواع مختلف دامها ی اهلی و وحشی تغذیه نماید . و این کنه را نمیتوان با تغییر مرتع کنترل نمود زیرا تا ۲ سال روی مرتع بدون تغذیه زنده میماند
این بررسی در چند ین بار نمونه گیری از جوجه تیغی ها ی جمع آوری شده از ۳ منطقه متفاوت اطراف شهر تبریز میباشد . که از ۱۴ جوجه تیغی جمع آوری شده ۳ جوجه تیغی آلوده به کنه رپی سفالوس آپند یکولاتوس بودند یعنی نزدیک به ۲۱ درصد آنها . بعد از مهار حیوان و جدا سازی کنه ها به طور میانگین ۲ عدد کنه نر و بیش هز ۵ عدد کنه ماده شمارش شد . که بیشتر آلودگی به این که در بین خارها , و نقاط دارای مو که شامل ز یر گوش , در ناحیه انتها یی شکم , دیده شد
و میتوان جوجه تیغی را یکی از عوامل مهم پراکنش ا ین کنه در بین مراکز پرورش دام و یا خروج این کنه از این مراکز به محیط پیرامون این مراکز باشد چون اغلب هیچ کنترلی روی این حیوان صورت نمیگرد . و نیز میتواند یکی از عوامل مهم گسترش آلودگی مراتع اطراف محل زندگی خود به این کنه به حساب آید