سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید شهسواری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دری
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار و مدیرگروه محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، د
حبیب وهاب زاده رودسری – استادیار و مدیر گروه شیلات ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی
سیدمحمود قاسمپوری – مربی، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه

چکیده:

عناصر سنگین از عوامل مهم آلاینده های زیست محیطی به شمار می روند که از طریق مناطق ساحلی و رودخانه ها وارد دریاها می شوند. اکوسیستم تالاب انزلی مواد سمی و خطرناک (عناصر سنگین ) را جذب و تغلیظ می نماید ومیزان آلودگی ورودی به دریای خزر را کاهش می دهد. به عبارتی حفاظت کننده دریای خزر می باشد. به منظور بررسی و اندازه گیری آلودگی جیوه ( که یکی از خطرناک ترین عناصر سمی می باشد) در رسوبات تالاب انزلی، نمونه های رسوب از ۶ ایستگاه در شرق و غرب تالاب در تابستان ۱۳۸۴با استفاده از دستگاهVan Veen grab جمع آوری شد. نمونه ها پس از آماده سازی با استفاده از دستگاهLeco AMA 254 Mercury Analyzer آنالیز شدند. نتایج نشان داد که میانگین غلظت جیوه در شرق و غرب تالاب به ترتیبppb16/3±۱۰۳/۸ وppb12/7±۵۰/۱۱ می باشد. بالاترین غلطت جیوه مربوط به ورودی رودخانه پیر بازار (ppb127/94 Max:و ۱۲۲/۹۲(Avg در مقایسه با سایر نقاط است. غلظت بالای جیوه در این ناحیه به این دلیل است که این ناحیه تحت تاثیر فاضلاب های خانگی و شهری بندر انزلی و رشت، فاضلاب های کشاورزی و فعالیت های تجاری و صنعتی می باشد که این فاضلاب ها تصفیه نشده و مستقیماَ از طریق رودخانه پیر بازار به تالاب ریخته و نهایتاَ وارد دریای خزر می شوند. لذا جهت بهبود شرایط زیستی و رفع آلودگی در این منطقه وضع قوانین و مقررات ویژه جهت حفاظت ، تصفیه مناسب پسابهای مختلف و نظارت موثر سازمانهای مربوطه ضروری است.