سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پریسا مقیمی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلام
کوروش کیهان – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، مدیر فنی موسسه هیدرولیک دانمارک (DHI) در ای
مجید عباسپور – دکترای مهندسی محیط زیست، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین جاوید – دکترای مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

خلیج فارس نمونه ای از اکوسیستمهای آبی است که بی شک بی توجهی به مسائل زیست محیطی و اختلال در آن سبب خواهد شد که از روند طبیعی خود خارج شود. تخلیه پساب حاصله از آب خنک کننده صنایع مختلف از جمله نیروگاهها به علت گرمای بیش از حد نسبت به محیط آبی در ساحل آن از جمله آلودگیهایی است که سبب اختلالات مهمی در تعادل اکوسیستم موجود می گردد. بدیهی است بدلیل این آلودگی حرارتی، تعداد کثیری از آبزیان در شرایط جدید قادر به تطابق خود با محیط نبوده و اوضاع جدید سبب مهاجرت دائم آنها از محل میشود. ورود گونه های جدید تطبیق پذیر با محیط نیز سبب م یشود چهرة اکوسیستم به طور کلی دگرگون شود. از دیگر اثرات آن میتوان اختلال در تولید مثل ، تغذیه و سایر عادات بیولوژیکی آبزیان را نام برد. در این تحقیق آلودگی حرارتی ناشی ازتخلیه آب گرم از نیروگاه بندر عباس در ساحل مورد بررسی قرارمی گیرد و برای طرح توسعه نیروگاه با استفاده ازیک نرم افزار نحوه پخش حرارت در ساحل با توجه به سناریوهای مختلف مدل شده ولزوم تغییر فاصله کانال خروجی در شرایط جدید طرح با توجه به ملاحظات فنی واقتصادی بررسی گردیده است، در نهایت محدوده ای که تحت تاثیر آلودگی حرارتی قرار میگیرد با قوانین و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه شده و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط ارائه میگردد.