سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هستی هاشمی نژاد – دانشجوی دکترای مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه شیراز
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشگاه شیراز بخش راه و ساختمان

چکیده:

رسوبات به صورت بار معلق و یا بار کف می توانند همراه جریانهای آبی حرکت نموده و از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال یابند. وجود رسوبات در منابع آبی یک بخش طبیعی از اکوسیستم می باشد. ولی گاهی به علت فعالیت هایی همانند کشاورزی، ساخت بناها و جاده ها فرسایش به صورت شتاب یافته در میاید. در برخی مواقع این رسوبات آلودگی های موجود در روی سطح زمین را با خود از مکانی به مکان دیگر انتقال می دهند. گاهی نیز تهنسین شدن حجم زاد رسوبات دیگر پدیده های منفی را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی در مورد آلودگی رسوبات بخصوص در مورد حمل آلاینده ها توسط رسوبات در بخش های مختلف یک سیستم آبی همانند راونابهای ورودی از حوضه آبریز، مسیر رودخانه، مصبها، دریاها، خلیج ها و خورها در نقاط مختلف دنیا تحقیقات گسترده ای انجام شده است که در این مقاله به بخشی از این تحقیقات اشاره می گردد. هدف از این تحقیق بررسی آلودگی رسوبات با تمرکز بر تحقیقات انجام شده در مورد آلودگی رسوبات در مصبها و در مسیر رودخانه به دنبال انجام فعالیتهای شهری و صنعتی می باشد. در ادامه با بررسی اثرات پیامد این آلودگی ها و مرور برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه راهکارهایی جهت کاهش این دسته از آلودگی ها ارائه می گردد.در این تحقیق سعی بر تعریفدرجه آلودگی رسوبات با توجه به میزان آلودگی زمینه و آلودگی موجود در رسوبات شده است. از طرف دیگر دو شاخص مختلف برای تعریف درجهآلودگی معرفی گردیده است. در پاره ایی از این تحقیقات با استفاده از آلودگی رسوبات توانسته اند وضعیت آلودگی در گذشته را پیش بینی نمایند.