سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی وثوقی –
عبدالعظیم ارسالی –
محمدرحیم کدیور –
سید حمیدرضا طباطبائی –

چکیده:

این بررسی در شهریور، مهر و آبانماه شال ۱۳۷۷ انجام گرفت. از سبزیجات مختلف که بصورت خام مصرف می شوند مانند تربچه، ترخون، پیازچه، جعفری، نعناع، ریحان، شاهی، شوید و کاهو ۱۰۱ نمونه برداشته شده. بدین صورت که ۵۴ نمونه از مزارعی که فاضلاب خام و آب رودخانه آبیاری می شوند و ۴۷ نمونه از مزارعی که از آب چاه استفاده می شود و ۳۵ نمونه از سبزیجات آماده مصرف در رستورانها، کبابیها و ساندویچ فروشی ها اخذ گردید. سبزیجات تهیه شده در ابتداء به روش رسوبی و سپس با روش تغلیظ به کمک سانتریفوژ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که از ۵۴ نمونه فوق در ۱۰ مورد (۱۵۸/۵۱) درصد تریکو سترونژیلوس(لارو فیلاریفرم)، ۱۶ مورد(۲۹/۶) درصد استرونژیلوئیدس استرکورالیس(لاو) ۱۷مورد (۳۱/۴۸) درصد آسکاریس لومبدیکوئیدس، ۴ مورد (۷/۴۰)درصد ترکوریس تریکیورا(تریکوسفال) ۱۴ مورد(۲۵/۹۲) درصد تخم و لارو حشرات مختلف ۱ مورد (۱/۸۵) درصد اکسیور (کرمک) و ۱ مورد (۱/۸۵) درصد ژیاردیا مشاهده شد.نتایج بدست آمده از ۴۷ نمونه مزارعی که از آب چاه و تلمبه استفاده میشد عبارت بود از ۳ مورد ۶/۳۸ درصد تریکوسترونژیلوس(لارو فیلاریفرم)، ۷ مورد (۱۴/۸۹)درصد استرونژیلوئیدس استرکورالیس(لارو)، ۵ مورد (۱۰/۶۳) درصد آسکاریس لومبدیکوئیدس ۱ مورد (۲/۱۲) درصد تریکوریس تریکیورا(تریکو سفال) ، ۱۳ مورد (۲۷/۶۵) درصد تخم لارو حشرات مختلف، ۱ مورد (۲/۱۲) درصد اکسیور(کرمک) ۱ مورد (۲/۱۲) درصد ژیاردیا ۵ مورد (۱۰/۶۳) درصد Ecoli مشاهده شد. نتایج بدست آمده از ۳۵ نمونه رستورانها، کبابیها و ساندویچ فروشیها ۱ مورد ۲۸/۵ درصد آسکاریس لومبدیکوئیدس ۱ مورد ۲/۸۵ درصد ترکوریس تریکیورا(تریکوسفال) ۳ مورد ۸/۵۷ درصد لارو حشرات مختلف ۳ مورد ۸/۷۵ درصد Ecoli بوده است و نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که سبزیجات مصرفی در شهر شیراز در انتقال آلودگی های مهم انگلی نقش به سزایی دارد.