سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدیجه محمودی کلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – دکتری هیدروژئولوژی، استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
ابراهیم یخکشی – معاون فنی و پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه¬ای استان گلستان

چکیده:

سیل از شایعترین خطرات طبیعی است که در انواع و اندازه های مختلف در بخشهای زیادی از دنیا رخ می¬دهد و باعث بروز تلفات و خسارات فراوانی می گردد. تعداد دفعات وقوع سیل در سالهای اخیر در کشور ما و به خصوص در استان گلستان رو به افزایش می¬باشد. مطالعات نشان داده است که اغلب در بحث مدیریت سیل، که شامل طیف وسیعی از فعالیتها برای کاهش خسارات سیل در یک منطقه می¬باشد، جنبه های اقتصادی سیل مدنظر است و به اثرات اجتماعی و زیست محیطی سیل کمتر توجه می¬گردد. آلودگی سیلابهای بزرگ که در نتیجه تخریب تاسیسات تصفیه فاضلاب، ورود اجساد موجودات زنده و مواد شیمیایی کشاورزی ایجاد می¬شود، یکی از پیامدهای مهم بهداشتی سیلابهای بزرگ می¬باشد. اندازه گیری های انجام شده در خصوص کیفیت سیلاب بزرگ مرداد ماه ۱۳۸۰ و همچنین آمار بیماریهای عفونی در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بیانگر این است که یکی از آثار مهم سیلاب مذکور آلودگی سیلاب و افزایش بیماریهای عفونی و اسهالی بعد از وقوع سیلاب بوده است. وضعیت سیلابهای معمولی از نظر آلودگی با سیلابهای بزرگ متفاوت می¬باشد. اندازه گیریهای انجام شده قبل و پس از سیلابهای معمولی بیانگر این است که درجه آلودگی آب رودخانه ها در هنگام وقوع سیلابهای معمولی، به علت رقیق سازی آلاینده ها و عدم تخریب سیستم های دفع فاضلاب و همچنین عدم ورود اجساد به داخل آب، در مقایسه با جریان رودخانه قبل از وقوع سیلاب به مراتب کمتر می¬باشد.