سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسینعلی حکیمی – کارشناس ارشد بهداشت صنعتی امور ایمنی مجتمع مس سرچشمه
عصمت اسمعیل زاده – کارشناس ارشد محیط زیست امور تحقیقات و مطالعات مجتمع مس سرچشمه
محمد نبی فرخی – مشاور امور تحقیقات و مطالعات مجتمع مس سرچشمه
رضا آتش دهقان – رئیس تحقیقات آب و محیط زیست

چکیده:

سر و صدا علاوه بر اثر روی وضع روانی کارگر و بازده کار بر وضعیت عمومی بدن نیز اثراتی از قبیل سردرد، سرگیجه، افزایش فشار خون , اختلالات حافظه و اعصاب مغزی ایجاد مینماید . در این پژوهش به منظور شناخت و تشخیص میزان آلودگی صوتی در بیش از ٢٠٠ نقطه در طبقات آلودگی صوتی Leq, Lmax, Lmin, L90, L10 مختلف نیروگاه و محوطه بیرون آن، ترازهای اندازهگیری شد . سپس با استفاده از نرمافزارهای میانیاب چگونگی توزیع صدا بصورت نقشههای کانتوربندی صوتی بدست آمد . با بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه با حدود استاندارد که برای هر میزان ساعت کار متفاوت میباشد مشخص گردید که در اکثر نقاط کاری این واحد آلودگی صوتی بیش از حد استاندارد میباشد و حتی در بعضی نقاط برای کار در چند دقیقه نیز سر و صدای موجود بیش از حد مجاز برای این زمان تشخیص داده شده است . همچنین با انجام دزیمتر ی آلودگی صوتی بر روی افراد شاغل در این واحد مشخص شد که حداقل میزان دز دریافتی ١٧٧ درصد ( برمبنای ١٠٠ درصد برای ٨٥ دسیبل در زمان کاری ٨ ساعت ) و حداکثر دز دریافتی ١٠٢٨ درصد میباشد . به عبارتی هیچ یک از پرسنل شاغل در نیروگاه حرارتی در معرض صدای استاندارد و یا کمتر از آن واقع نبودهاند . در پایان این پروژه راهکارهایی جهت کنترل آلودگی صوتی از جمله استفاده از پوششهای جزئی و کلی و همچنین سایلنسر بر روی منابع ایجاد کننده صدا، نصب فیلترهای صوتی بر روی فنها و ایجاد اتاقکهای اپراتوری اکوستیک پیشنهاد گردید .