سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسینعلی حکیمی – کارشناس ارشد بهداشت صنعتی امور ایمنی و بهداشت کار مجتمع مس سرچشمه، مج
عصمت اسمعیل زاده – کارشناس ارشد محیط زیست امور تحقیقات و مطالعات مجتمع مس سرچشمه ، همکار
محمد نبی فرخی – مشاور امور تحقیقات و مطالعات مس سرچشمه
رضا آتش دهقان – رئیس تحقیقات آب و محیط زیست

چکیده:

سر و صدا علاوه بر داشتن روی وضع روانی کارگر و بازده کار بر روی وضعیت عمومی بدن نیز اثراتی از قبیل سردرد، سرگیجه، افزایش فشار خون، اختلالات حافظه و اعصاب مغزی ایجاد می نماید. در این پژوهشبه منظور شناخت و تشخیص میزان آلودگی صوتی بیش از ۲۰۰ نقطه در طبقات مختلف نیروگاه و محوطه بیرون آن، ترازهای آلودگی صوتی اندازه گیری شد. سپس با استفاده از نرم افزارهای میان یاب چگونگی توزیع صدا بصورت نقشه های کانتوربندی صوتی بدست آمد. با بررسی نتایج بدست آمده ومقایسه با حدود استاندارد که برای هر میزان ساعتکار متفاوت می باشد مشخص گردید که در اکثر نقاط کاری این واحد آلودگی صوتی بیش از حد استاندارد می باشد و حتی در بعضی نقاط برای کار در چند دقیق نیز سر وصدای موجود بیش از حد مجاز برای این زمان تشخیص داده شده است. همچنین با انجام دزیمتری آلودگی صوتی بر روی افراد شاغل در این واحد مشخص شد که حداقل میزان دز دریافتی ۱۷۷ دردصد (بر مبنای ۱۰۰ درصد برای ۸۵ دسیبل در زمان کاری ۸ ساعت) و حداکثر دز دریافتی ۱۰۲۸ درصد می باشد. به عبارتی هیچ یک از پرسنل شاغل در نیروگاه حرارتی در معرض صدای استاندارد و یا کمتر از آن واقع نبوده اند . در پایان راهکارهایی جهت آلودگی صوتی از جمله استفاده از پوششهای جزئی و کلی و همچنین سایلسر بر روی منابع ایجاد کننده صدا، نصب فیلترهای صوتی از جمله استفاده از پوششهای جزئی و کلی و همچنین ساینسز بر روی منابع ایجاد کننده صدا، نصب فیلترهای صوتی بر روی فنها و ایجاد اتاقکهای اپراتوری اکوستیک پیشنهاد گردید.