سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم کیانی صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز
پروین نصیری – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
مجید عباسپور – استاد دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
محمدصادق سخاوتجو – استاد دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

در تحقیق حاضر پارامترهای صدا (leq,lmax,lmin,spl ) در ۳۸ ایستگاه در شهر خرم آباد به مدت ۱ هفته در فصل بهار اندازه گیری شدند.اندازه گیری ها به صورت روزانه ( ۷صبح الی ۱۰ شب ) و شبانه ( ۱۰ شب الی ۷ صبح )بودند.همزمان تکمیل پرسشنامه های صدا نیز در محل ایستگاههای اندازه گیری صورت گرفت.اعداد حاصل از اندازه گیری ها با مقادیر استاندارد مقایسه شد ، نتایج نشان داد تقریباً در تمامی ایستگاهها متوسط مقادیر صدای اندازه گیری شده بیش از حدوداستاندارد می باشند. با توجه به نتایج حاصل از اندازه گیری ها و مقایسه با استاندارد ، نتایج حاصل از پرسشنامه های سلامت و با توجه به روشهای مربوط به آلودگی صوتی که در سایر کشورها به کار رفته ، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب اقدام شد.