سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت اهواز و دانشجوی دکترا م
مسعود رفیعی – مدیر گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اه
محمد محمدی – کارشناس بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر سنجش و ارزیابی تراز فضار ناشی از وسائط نقلیۀ موتوری در محدوده خیابانهای مرکزی شهر اهواز و مقایسۀ آن با حد استاندارد ۲۴ ساعته بنا به پیشنهاد UNEP می باشد. امروزه Noise یکی از مهمترین الاینده های مناطق شهری و صنعتی به شمار می رود. مطالعات متعدد نشان می دهد افرادیکه در معرض تماس مستقیم با نویز هستند، مانند سایر آلاینده های زیست محیطی می تواند اوضاع فیزیولوژیک و روحی وروانی افراد جامعه را از جمله کاهش حساسیت شنوایی، اختلال در پارامترهای فیزیولوژیکی و واکنشهای بیوشیمیایی بدن، اختلال در بدن، خستگی زودرس و همچنین اختلال در عملکرد رفتاری فردی و اجتماعی از عوارض آلودگی صوتی می توان نام برد.