سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود علیرضائی – آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان،خرم آباد – ایران
شاهین حاجی قهرمانی – آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان،خرم آباد – ایران

چکیده:

جمعیت طیور شهرستان سنقر بالغ بر یک میلیون قطعه می باشد و به دلیل هم مرز بودن با عراق در معرض بسیاری از بیماری ها ی مهلک مانند سل است . سل در طیور باعث کاهش تولید گوشت و تخم مرغ شده و در نوع بومی علاوه بر ضرر و زیان اقتصادی به دلیل امکان انتقال بیماری به انسا ن می تواند تهدیدی برای سلامتی و بهداشت جامعه باشد . هدف از ا ین مطالعه بررسی میزان آلودگی به ما یکوباکتریوم در طیور بومی ( مرغ و خروس ) شهرستان سنقر می باشد . سل در طیور بیشتر گوارشی است و باسیل میکوباکتریوم اویوم از طریق روده ها دفع شده و ایجاد آلودگی در خاک می کند . لذا در طی این مطالعه ازمرغا ن بومی با دوره سنی ۱-۲ سال و نیز مرغان ۲ سال سن به بالا نمونه گیری مدفوع با قاشقک های چوبی تمیز به عمل آمده و به روش پتروف سا یر میکرو ارگانیسم ها ی اسید فست حذف شده و در مرحله بعد گسترش ها ی تهیه شده از نمونه ها ی مدفوع به رو ش ز یل – نلسون رنگ آم یزی شدند . در این مطالعه ۳/۳ در صد موارد مثبت آلودگی به باسیل ها ی اسید فست ما یکوباکتریوم او یوم در طیور بومی شهرستان سنقر ثبت شد . مطالعات انجام یافته نشانگر در صد آلودگی بالاتر در فصل پائیز نسبت به فصل تابستان می باشد . میزان آلودگی طیور مسن تر سه برابر طیور جوان است . در طی این مقاله در مورد آنالیز نتا یج حاصل، نحوه پیشگیری از ابتلا به ا ین بیماری، حفظ سرمایه اقتصادی و پروتئینی و افزایش بهداشت جامعه روستائی منطقه به تفصیل سخن به میان آمده است .