سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آزاده صدرارحامی –

چکیده:

اخیرا خارج کردن ضایعات به طریق ایمنی از محیط انسان برای ادامه تمدن به عنوان ضرورت شناخته شده است. برای به حداقل رساندن آلودگی ، ضایعات باید سریعا به چرخه طبیعی خود برگردانده شوند. خاک یک واسطه برگشت مجدد این ضایعات محسوب می گردد. ماده آلوده کننده ماده ای است که در جایی قرار گیرد که به طور طبیعی نمی بایست قرار می گرفت ویا دارای غلظتی بیش از غلظت طبیعی باشد ، به نحوی که بر روی موجودات زنده اثرنامطلوب داشته باشد. یکی از انواع مواد آلاینده فلزات سنگین هستند. هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان و تأثیرفلزات سنگین حاصل ازفرآیندهای تولیدی درکارخانه ذوب آهن اصفهان برمنابع خاک ومحصولات کشاورزی بوده که به صورت گرد و غبار و یا از راه پساب انتقال پیدا می کنند.