سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسینعلی قرائی –
علیرضا رضائی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آلایندگی کودهای ازته و فسفره بر منابع آب و خاک در اراضی زیر سد درودزن ،از منابع آب و خاک منطقه در ۴۰ نقطه نمونه گیری با روش زمین آمار به عمل آمد.خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک و میزان ازت کل،نیترات و فسفر آب و خاک با روش های استاندارد آزمایشگاهی انجام شد . نتایج نشان می دهد که میزان آلودگی به نیترات در پاره ای از چاه ها دیده می شود. یافته ها نشان می دهد که در رودخانه کر ،زهکش ها وچاه ها میزان فسفر از حداقل یوتروفیکاسیون (۰/۰۱-۰/۰۵ پی پی ام) و استاندارد آب کشاورزی کره(۰/۱ پی پی ام) بیشتر است. از آنجا که مقدار فسفر کل یک آب با کیفیت خوب نباید از ۰/۰۳۵ میلی گرم در لیتر بیشتر باشداما بر اساس نتایج میزان فسفر آب در رودخانه کر،زهکش ها و چاه ها تا چندین برابر می باشد. میزان ازت خاک حداقل ۰/۶۰ و حداکثر ۰/۲۵ درصد می باشد. میزان فسفر خاک نشانگر آن است که در لایه های مختلف و نمونه های مختلف از حداقل ۱۳ تا حداکثر ۴۸ یی پی ام متغیر است و عمدتا با عمق کاهش یافته است.در حالیکه برای اکثر گیاهان زراعی در شرایط ایران ۲۰ پی پی ام فسفر کفایت می کند ، ملاحظه می شود که به جز یک مورد در سایر نمونه ها غلظت فسفر تا ۲/۵ برابر هم می باشد که این حاکی از مصرف بیش از حد کود در خاک می باشد.