سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی ناظری – دانشجوی دکترای تخصصی (D.Ph) قارچ شناسی دانشگاه تهران
محسن فتحی مقدم – متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
جواد سلمانی – کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی کاشان
اعظم کاظمی علوی – پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

جمع آوری و ذخیره سازی آب در آب انبارها از دیرباز در کاشان و بسیاری از شهرهای دیگر ایران معمول بوده است. واقع شدن در حاشیه کویر و کیفیت نامطلوب آب شکبه شهری و اعتقاد مذهبی در فظ و احیای آب انبارهای قدیمی باعث شده تا بسیاری از مردم همچنان از این منابع استفاده نمایند. از آنجا که براساس نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO) آب آلوده یکی از مهمترین راههای انتقال آلودگی میکروبی در جوامع بشری است. در این مطالعه با بررسی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی آب ا نبارهای هرستان کاشان برآن شدیم گامی در جهت افزایش سطح بهداشت منطقه برداشته شود. روش اجرا: نوع مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی است در این تحقیق طبق استانداردهای مورد تأئید (WHO) استاندارد ملی ایران ابتدا از ۵۱ آب، آب انبار شهرستان کاشان و حومه نمونه برداری گردید و سپس نمونه ها به روش چند لوله ای جهت تشخیص و تعیین (MPN(Coliform, E coli و انجام آزمایشات احتمالی، تأئیدی و تکمیلی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش: به منظور توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها از جداول توزیع فراوانی و نمودارها استفاده گریدد از ۵۱ نمونه ۲۴ (۴۷%) نمونه MPN بالای ۳ و ۱۸ (۳۵/۲%) نمونه دارای E. coli مقاوم به حرارت (termotolerant) بوده که نشانه آلودگی با مدفوع انسانی است. در کل از ۵۱ آب، آب انبار ۱۳ مورد (۲۵/۴%) مربوط به آب انبارهای اطراف شهر که آبگیری آنها از طریق جوی می باشد بود که از آن میان همگی (۱۰۰%) MPN بالای ۳ و ۱۲ (۹۲%) مورد دارای E.coli مقاوم به حرارت (termotolerant) بود. بحث و نتیجه گیری: آلودگی فراوان آب آب انبارها (۴۷%) نشان می دهد که استفاده از این منابع در حال حاضر توصیه نشده و مسئولین و سیاست گذاران امر بهداشت، باید در تأمین منابع آب با کیفیت بالا از طریق سیستم شبکه و همچنین در حد استاندارد نگه داشتن کلر باقیمانده در آب انبارهای موجود و آگاهی رسانی و تغییر نگرشهای جامعه و استفاده و نگهداری این بناهای قدیمی با تغییر کاربری آنها اقدام نمایند.