سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی سهرابی – کارشناس ارشد بهداشت محیط-عضو هیات علمی دانشکده بهداشت زاهدان
زینب سلیمانی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

امروزه آب در زندگی بشر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است با رشد روز افزون جمعیت و پیشرفت بشر در زمینه های کشاورزی، صنعت، مصارف تفریحی و غیره استفاده از آب هم گسترش یافته است.بررسی های میکروبی آب شهر رابر به منظور پی بردن به وجود یا عدم وجود میکروارگانیزمها میباشد در سیستم آب رسانی شهر را بر طراحی صحیح جهت تامین آب سالم صورت نگرفته است. آب شهر از منابع آلوده ای که بدون انجام هیچگونه عملیات تصفیه به سیستم توزیع پمپاژ میشود تامین میگردد(آلودگی میکروبی آب میتواند بعلت دفع فاضلابهای زراعی به منابع آبی باشد به منظور تعیین آلودگی میکروبی آب شهر رابر به میکروارگانیزمها یکسری آزمایشات میکروبی آب توسط مرکز بهداشت شهرستان بافت بر روی نمونه های آب لوله کشی در سال ۷۸ انجام شده که بعد از بررسی هشت مورد از نمونه گیری ها در مقایسه با استاندارد WHO آلودگی داشته و نامطلوب اعلام شده است با توجه به این نتایج نیاز به تصفیه و تامین آب از طریق سیستم آبرسانی صحیح ضروری میباشد.