سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا پیشکار – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رضا بیگی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده:

بستنی یک ماده خوراکی خوشمزه، مغذی وسلامت بخش و نسبتا ارزان است. خوش خوراکی بستنی یکی ازعوامل مهم درانتخاب آن بعنوان یک دسر منجمد می باشداز بسیاری از مواد دارای عطر و طعم در آن می توان استفاده کرد، نیاز به جویدن ندارد و بافت نرم و لطیفی دارد،حس چشایی را ارضاء می کند.سردی بستنی ازآن یک خوراک مطلوب بویژه درفصل گرم ساخته است.البته گاهی حالت منجمد بستنی و فراورده های مربوط به آن تولیدکنندگان آن را درمورد فساد میکروبی محصول نهایی دچارنظرات اشتباهی کرده است در حالیکه احتمال انتقال میکروبهای بیماری زا و یا سموم آنها از طریق بستنی منجمد وجودداردعواملی که کیفیت نهایی بستنی راتعین می کند،کارگران سالم وآموزش دیده، مواد اولیه با کیفیت بالا،ترکیب و فورمولاسیون مطلوب مخلوط بستنی،تجهیزات مناسب وبهداشتی،ضدعفونی موثرونهایتاً نگهداری وتوزیع صحیح و مناسب می باشد .به منظور کنترل کیفیت باکتریولوژیک بستنی های سنتی عرضه شده در شهر شهرکرد این مطالعه به صورت مقطعی جهت تعیین وجود باکتری های هوازیمزوفیل ،انتروباکتریاسه ها، اشرشیاکلی،کپک و وجود استافیلوکوک در بستنی های آماده مصرف بستنی فروشیهای شهرکرد در سال انجام شد.نتایج حاصل ازاین تحقیق ومقایسه ان با استاندارد،حاکی ازآن است که حدود ۵۳/۳% از نمونه ها از نظر تعدادانتروباکتریها حدود ۶/۶% از نمونه های ازنظر اشرشیاکلی و حدود ۲/۸% از نمونه ها از نظر آلودگی به کپک و استافیلوکوک دارای آلودگی وغیر قابل مصرف وبا استاندارد مطابقت ندارد که این آلودگیها می تواند ناشی از عدم رعایت اصول بهداشتی در مراحل مختلف تهیه و توزیع آن ویامربوط به مواد اولیه خصوصا شیرغیر پاستوریزه ویا ظروف وتجهیزات مورد استفاده باشد البته با مقایسه نتایج این بررسی با تحقیق انجام شده در سال ۸۲ که سطح آلودگی بالا تر بستنی وشیرینی عرضه شده در شهرکردرا نشان میدهد می توان نتیجه گرفت که نظارت مستمر وکنترل دقیق مراکز تهیه و عرضه بستنی وهمچنین آمورش بهداشت نقش زیادی در کاهش بار آلودگی باکتریولوژیکی بستنی های سنتی شهرکرد داشته است .