سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حسن پور – پتروشیمی اراک ، بهره برداری ناحیه یک
سعید خواجه مندلی – پتروشیمی اراک ، بهره برداری ناحیه یک

چکیده:

هیدروژناسیون انتخابی استیلن در واحدهای الفین از معمول ترین روشها در جهت افزایش تولید و خلوص اتیلن می باشد . ضمن تبدیل استیلن به اتیلن ، واکنشهای جنبی دیگری نیز اتفاق می افتد که مهمترین آنها تبدیل استیلن به ترکیبات پلیمری نامنظم با تعداد کربن زوج با توجه به شرایط عملیاتی می باشد که به روغن سبز ) ) Green oil مشهورند و مسموم کن نده های موقتی کاتالیزور می باشند . در هنگام احیای کاتالیزورها ، مخلوطی از بخار داغ و هوا برای سوزاندن هیدروکربنهای مسموم کننده کاتالیزور استفاده شد ه و ترکیبات حاصل از احتراق با دوش آب شستشو می شوند و ترکیبات هیدروکربنی جذب نشده به فضا رها می شود که باعث آلودگی بسیار شدید هوا به همراه بوی بسیار زننده خواهند شد . بهترین راه حل برای رفع مشکل فوق ، استفاده از یک بستر پر شده ، سیکلون و Venturi Scrubber می باشد که بر مبنای اطلاعات موجود در واحد طراحی گردیده ا ند . گازهای خروجی از این سیستم ، فقط ترکیبات حاصل از ا حتراق کامل هیدروکربنها می باشدکه آلودگی نداشته و آبهای حاصل از شستشو نیز جهت تصفیه به واحد پساب صنعتی فرستاده می شود .