سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا فخرالدین – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد بیولوژیکی
بهنام راسخ – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد بیولوژیکی
احمد روشنی – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد بیولوژیکی
حسین روحانیان – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد بیولوژیکی

چکیده:

در این تحقیق ضمن شناسایی منابع آلاینده درمنطقه مورد مطالعه، اثرات سوء ناشی از تخلیه پسابهای شهری،صنعتی و نیز عملیات اکتشاف و حفاری رویزنجیره های غذایی مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از تعیین ایستگاه های مطالعاتی ۸ گانه طی فصول مختلف سال ۱۳۷۵، زنجیره های غذایی (فیتوپلانکتونها، زئوپلانکتونها و بنتوزها) تاحد گونه و بعضا جنس مورد شناسایی قرار گرفته و تراکم و پراکنش هر یک از آنها مشخص گردید، همچنین میزان پارامترهای فیزیکی و شیمیایی از قبیل Do, Ph, Ec, Salinity, Turbidity , T.S.S و مواد مغذی (فسفات، نیترات، نیتریت، آمونیاک و سیلیس) بعلاوه بررسی آلودگی های میکروبی از قبیل باکتری های احیا کننده سولفات (S.R.B) تعداد کل باکتری های هتروتروف (T.B.C) میزان کل باکتری های کلی فرم و کلی فرم های مدفوعی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از بررسی های انجام شده نشان می دهد که آلودگی های وسیع این دریاچه بزرگ را تهدید می کند و چنانچه این روند تخریبی ادامه یابد، ممکن است جبران ناپذیری را در حیات این دریا بوجود اورد لذا تدوین مقررات و حفاظتپیشگیری از آلودگی ها و نیز مطالعه و شناخت همه جانبه این اکوسیستم آبی ضروری است.