سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرالزمان نوبان – سازمان میراث فرهنگی کشور

چکیده:

با نگاهی گذار به پهنوشت نیلگون دریاها و اقیانوس ها ما در می یابیم که قریب سه چهارم از کره زمین را آب فرا گرفته است. این مجموعه آبی حجمی بالغ بر ۱۳۷۰ کیلومتر مکعب را در بر دارد و متشکل از اکوسیستمی عظیم از انواع جانوران و گیاهان آبزی است.
نقش ارزنده دریا نه تنها از لحاظ رشد و توسعه هر کشور بلکه اثر آن در تامین منابع غذایی نظیر انواع ماهی ها، سخت پوستان، نرم تنان و گیاهان دریایی بر کسیده پوشیده نیست . این ذخایر علاوه بر مصرف عذایی، دارای مصارف کشاورزی، صنعتی، طبی ، و دارویی هم می باشند. از سویی دیگرمنابع عظیمی از مواد معدنی نظیر نمک طعام، برم، ید، منیزیم و … بهاشکال مختلفی همچون محلول، رسوب و یا در بدن جانوران و گیاهان یافت می شود که بازگو کننده اهمیت این گروه از منابع طبیعی بهشمار می رود. بنابراین در صورت حفظ و بهره گیری صحیح انسان از این ذخایر علاوه بر تامین نیازهای فعلی، سالهای متمادی می تواند پاسخگوی بخش عظیمی از نیازهای جوامع انسانی و پشتوانه محکمی در جهت بقای نسل بشر از جهت تامین مواد غذایی مورد نیاز وی در آینده باشد. ولی افسوس که بسیاری از اکوسیستم های دریایی تحت فعالیت های مخرب انسان رو به نابودی می روند و بی توجهی به مسئله آلودگی آبها باعث می گردد که میحط زیست دریها و اقیانوس ما در معرض مخاطره جدی قرارگیردو صدمات جبران ناپذیری بر محیط زیست آبها ایجاد نماید.