سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا مسجدی –
محمد اسماعیل اکبری –
علی اصغر فرشاد –
زرین احمدزاده –

چکیده:

آلودگی هوا یکی از مسائل مهم و اساسی است که بطور جدی سلامتی انسان را تهدید می نماید.با توجه به اثرات گسترده آلاینده های هوا بر سلامتی انسان، این مطالعه برای تعیین اثرات آلودگی هوای شهر تهران بر روی بیماریهای حاد قلبی و تنفسی اجراء گردیده است. در این تحقیق اثرات ۶ آلاینده مهم هوا دی اکسید گوگرد(SO2)، دی اکسید نیتروژن(NO2)، منواکسید کربن(CO)، هیدروکربورها(THC)، ازن(Os) ، ذرات معلق با قطر تا ۱۰ میکرون(PM10) بر روی بیماریهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد مراجعین به علت حمله آسم، تشدیدCOPD، سکته قلبی و آنژین صدری به اورژانس ۵ بیمارستان تهران در نیمه دوم سال ۱۳۷۵، با غلظت روزانه آلاینده های هوا به روشهای آماری مورد بررسی قرارگرفت و همچنین میانگین سه روزه، هفت روزه و ده روزه مراجعین با میانگین غلظت آلاینده ها در همین زمانها بررسی و مشخص گردید: ارتباط معنی داری بین مراجعین غلظت سه روزه و ده روزه آسم با غلظت SO2 و میانگین مراجعین هفت روزه آسم با غلظت NO2 دیده شد و در مقایسه کیفی آلاینده ها و مراجعین به علت حملات قلبی و تنفسی در اکثر موارد روند مراجعین ارتباط مستقیم با روند افزایش یا کاهش آلاینده ها داشته است.