سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جبرائیل نسل سراجی –

چکیده:

در پروژه حاضر ابتدا چشمه های اصلی مولد آلودگی هوا شامل صنایع، معادن و ترافیک شهرستان شاهرود شناسایی و طبقه بندی شدند. در ادامه تراکم CO ، HC،SO2،NO2 و TSM واحدهای مختلف و معدنی برآورد و محاسبه شدند. در مرحله بعد تراکم گازهای SO2 و CO در سطح شهرستان شاهرود و نقاط حساس شهر اندازه گیری گردید. نتایج نشان میدهد هرچند تراکم SO2 در ساعات مختلف شبانه روز تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند اما حداکثر تراکم در ساعات ۱۲-۸ در منطقه مرکزی شهر سنجش شده است. در مورد CO بیشترین تراکم در فاصله ساعات ۲۰-۱۶ و در جهت جنوب شهر سنجش گردیده است.