سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین باقیانی مقدم –

چکیده:

قسمت عمده از جمعیت جهان امروز در شهرهایی زندگی می کنند که در انها میزان آلاینده های هوا از مقادیر تعریف شده توسط WHO بسیار بالاتر است و بدین جهت افراد را در معرض خطرهای جدی قرار داده است. تعداد شهرهای با جمعیت بیش از ۴ میلیون نفر از ۳۵ مورد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۶۶ شهر در سال ۲۰۰۰ رسید و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ به ۱۳۵ شهر برسد. زیاد شدن تعداد شهرهای با جمعیت بالا و ترویج فرهنگ شهرنشینی، گسترش ترافیک شهری و افزایش بی رویه مصرف انرژی و سوخت های فسیلی که در نتیجه توسعه سریع اقتصادی اجتماعی بوجود می آید منجر به پیدایش غلظت های بسیار خطرناک و مضر برای سلامتی افراد می شود. چرا برخی از آلاینده ها به محض قرار گرفتن در اتمسفر تبدیل به مشتقات اسیدی می شود که اثرات زیانبار آن بر محیط زیست انسان قابل تأمل است. در حالی که استاندارد هوای پاک فقط ۹PPM منواکسید کربن را مجاز دانسته است غلظت این گاز سمی در مناطق پرترافیک شهر تهران گاهی به بیش از ۱۲۰PPM نیز می رسد. بررسی حاضر که با هدف بررسی آلودگی هوا در نقاط پرترافیک شهر یزد بر حسب شاخص آلاینده ای منواکسید کربن صورت گرفته است با هدف بدست آوردن داده های مورد نیاز برای مدیریت زیست محیطی آن و همچنین ارائه اطلاعات به مدیران بخش سلامت استان یزد جهت حل این معضل بهداشتی انجام شده است و میانگین نتایج حاصله در ۱۰ ایستگاه نمونه برداری هوای شهر یزد تنها در یک مورد متوسط منواکسید کربن در حد مجاز و در سایر موارد تا ۶ برابر بیش از حد مجاز گزارش گردیده و دامنه تغییر آنب ین ۲۵ ت ۶۵ درصد موارد بیش از حد مجاز را نشان داد و لذا پیشنهاد می شود موضوع در دستور کارشورای سلامت استان یزد قرار گیرد تا در جه حفظ سلامت شهروندان یزدی اقدامهای اساسی جهت مداخله در مدیریت زیست محیطی را موجب گردد.