سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن سعیدی – استادیارگروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهرا
محمد ضیایی – کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران
علی اکبر یدالهی – اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، ساری

چکیده:

فرایندهای ریخته گری ازجمله منابع مهم تولید و انتشار آلاینده های هوا به خصوص ذرات معلق و اکسیدهای فلزی می باشند. درکشورما شناخت کافی از انواع آلاینده ها و غلظت آنها در جریانهای دود خروجی از این دسته از منابع وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی انواع آلاینده های هوا و غلظت آنها به منظور استفاده در ارایه طرح های جمع آوری و کاهش آلودگی هوای ناشی از یک کارخانهریخته گری برنج و تولید شیرآلات بهداشتیصورت گرفته است. در مقایسه وضع موجود با استانداردهای سازمان محیط زیست کشور موارد نیازمند تصفیه و میزان کاهش مورد نیاز آلاینده ها تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که هوای داخل سالن کارخانه در محوطه کوره های اصلی به خصوص در حالت شارژ مواد اولیه به کوره ها دارای آلودگی شدیدی است. همچنین سیستم اسکرابرِ تر اگرچه در حذف ذرات معلق دارای عملکرد مناسب می باشد اما برای تصفیه کامل دود خروجی این واحد موثر نبوده و به نظر می رسد برای حل کامل مسئله، تغییر کیفیت مواد اولیه و سیستم جمع آوری دود نیز باید مد نظر قرار گیرد.