سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه جاوید – کارشناس ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی
محسن صمدی خوشخو – کارشناس ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی
مهدی عطارچی – کارشناس ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی
اسکندر کشاورزعلمداری – دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پ

چکیده:

در کار حاضر آلیاژسازی مکانیکی پودر سرب حاوی ۵ و ۳۰ درصد اتمی کبالت بررسی شد. مشاهده شد که در اثر آلیاژسازی مکانیکی، ذرات به توده ای یکپارچه تبدیل می شوند. برای جلوگیری از جوش سرد میان ذرات که عامل به هم چسبیدن ذرات است، از ۳ و ۱۰ درصد وزنی اسید استاریک به عنوان عامل کنترل کننده فرایند (PCA) استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از PCA نیز نمی تواند از توده ای شدن مواد جلوگیری نماید. بررسی های ریزساختار توده های تشکیل شده نشان داد که فرایند آسیاکاری مخلوط کبالت و سرب نمی تواند به امتزاج این عناصر یا شکل گیری یک ساختار همگن با پراکندگی مناسب و خوب منجر شود. علت به هم پیوستن ذرات، پایین بودن نقطه ذوب سرب (oC5/327، K65/600) است. در بررسی های پتانسیودینامیک مشاهده شد که پیک تشکیل اکسید سرب در نمونه ورق سربی حضور دارد، در صورتی که در سرب خالص آسیاشده مشاهده نشد. ملاحظه گردید که نمونه حاوی ۵ در صد کبالت در مقایسه با سرب خالص دارای سرعت انحلال بیشتری است، اما دارای خوردگی یکنواختی است. با توجه به اینکه اکسید منگنز در کنار اکسید کبالت نمی تواند کاتالیزور بهتری برای واکنش احیای اکسیژن باشد، لذا سرعت انحلال نمونه در حضور کبالت افزایش یافت