سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن قراط – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده برق (قطب علمی قدرت)
بهروز وحیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده برق (قطب علمی قدرت)
احسان گودرزی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده برق (قطب علمی قدرت)

چکیده:

این مقاله به اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه بر روی یک پست فشار قوی می پردازد. محاسبه اضافه ولتاژها بر روی خطوط و یا پست های فشار قوی در گذشته به تفضیل انجامشدهاست. ولی آنچه این مقاله را متمایز می سازد، بررسی این اضافه ولتاژ با روش مونت کارلو با در نظر گرفتن تمام اجزا پست می باشد، به علت تصادفی بودن صاعقه استفاده از روش مونت کارلو می تواند در آنالیز پدیدده های ناشی از آن موثر باشد. در این مقاله برای شبیه سازی حالت گذرا از مدل های دینامیک عناصر استفاده شده است. برای شبیه سازی نرم افزارهای MATLAB , Atpdraw به کار گرفته شده است.